Warszawa, 24.05.2017

W dniu 1 czerwca 2017 roku wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania administracyjnego, która zawiera szereg w sposób rewolucyjny zmieniają relacje pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami. Nowelizacja dla prostszych spraw przewiduje nowy tryb ich rozpatrywania w postaci postępowania uproszczonego. Oprócz tego, wprowadza również mediację, zasadę rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony, dwa tryby milczącego zakończenia postępowania, tj. milczące zakończenie i milczącą zgodę, ponaglenie jako sposób na opieszałość czy bezczynność organu, posiedzenia w trybie współdziałania. Zmiany te będą dotyczyły również relacji pomiędzy regulatorem a przedsiębiorstwami energetycznymi. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił adw. dr hab. Mariusz Swora portalowi wnp.pl na temat administracyjnych kar pieniężnych w sektorach regulowanych.