Świnoujście, 13 czerwca 2018 r.

W dniu 13-14 czerwca 2018 roku odbyła się w Świnoujściu konferencja pt. „Energetyczne wyzwania samorządów – elektromobilność”. W ramach tejże konferencji, dr hab. Mariusz Swora wygłosił w sesji otwierającej wykład poświęcony elektromobilności w perspektywie prawa i polityki gospodarczej UE. Mecenas Swora przedstawił istniejące regulacje prawne odnoszące się bezpośrednio i pośrednio do elektromobilności jak również rozwiązania tzw. pakietu zimowego oraz zbliżające się zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Mecenas Swora zwrócił szczególną uwagę na przepisy determinujące współpracę pomiędzy operatorami a samorządem gminnym. Właściwe stosowanie tych przepisów oraz jakość tejże współpracy są podstawą do harmonijnego rozwoju elektromobilności.