Warszawa, 20.10.2017

We wrześniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł adw. dr hab. Mariusza Swory na temat unijnych kodeksów sieci. Mecenas Swora w swoim artykule zakreślił aktualny stan prac nad kodeksami sieci oraz zwrócił uwagę na to, że w przypadku ich interpretacji stosunkowo często istnieje konieczność wyjścia poza wykładnię literalną i posługiwania się innymi rodzajami wykładni. Artykuł jest dostępny na stronie Izby Gospodarczej Gazownictwa>