6.03.2013 r.

Mec. Mariusz Swora wystąpił jako prelegent na konferencji „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne” zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W swoim wystąpieniu mec. Swora podkreślił, że rynek gazu w dotychczasowej formie odchodzi w przeszłość, a przewidywany rozwój będzie związany ze zdywersyfikowaniem kierunków i źródeł dostawy gazu ziemnego oraz powstaniem w pełni konkurencyjnego rynku tego paliwa. Wzorem przyszłego rozwoju są wg mec. Swory warunki panujące na rynkach gazu w krajach Europy Zachodniej. Skutecznym sposobem osiągnięcia tego pożądanego celu, jest wg dra Swory przyjęcie przez parlament a następnie skuteczne stosowanie przez Prezesa URE przepisów w projekcie Prawa gazowego, które implementują art. 41 ust. 4 dyrektywy 2009/73 i przewidują dla regulatora kompetencje w zakresie nakładania określonych obowiązków na przedsiębiorstwa dysponujące znaczną siłą rynkową na rynku gazu (w postaci np. Programów Uwalniania Gazu).