Kraków 6.03.2018 r.

Mecenas Jacek Zimmer wystąpi w panelu poświęconym problematyce odbiorców energochłonnych na Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 19–20 marca 2018 roku. Organizatorem konferencji jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski. Mecenas Zimmer omówi problematykę magazynowania energii w działalności odbiorców przemysłowych energii.