Wrocław, 19 czerwca 2018 r.

W dniu 19 czerwca 2018 r. mecenas Piotr Suski reprezentował Kancelarię na seminarium Rola informacji w rozwoju polskiej energetyki”, stanowiącym kolejne z cyklu spotkań o charakterze naukowo-technicznym, organizowanych we Wrocławiu przez konsorcjum Smart Power Grids Polska.Motywem przewodnim dyskusji była próba odpowiedzi na pytanie o to, jaką wartość mają informacje gromadzone przez smart grids w Polsce. Mec Suski przedstawił prezentację zatytułowaną „RODO w praktyce działania przedsiębiorstw energetycznych”, analizując konsekwencje jakie dla przetwarzania przez przedsiębiorstwa energetyczne informacji stanowiących dane osobowe ma wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przedmiotem jego wystąpienia była w szczególności specyfika danych pomiarowych oraz zależności, jakie pojawiają się pomiędzy przepisami RODO a projektem Pakietu zimowego (w postaci nowelizacji dyrektywy 2009/72), wprowadzającym nowe wymogi w odniesieniu do funkcjonalności inteligentnych liczników, dostępu odbiorców do danych pochodzących z liczników oraz formatu tych danych.