Kraków, 23 kwietnia 2018 r.
W ramach kolejnego już seminarium pt. „Kierunki Zrównoważonego Rozwoju energetyki w Polsce” organizowanego przez konsorcjum Smart Power Grids Polska, w dniu 19 czerwca br. we Wrocławiu. Mecenas Suski wygłosi referat poświęcony założeniom i praktyce wdrażania rozporządzenia PE i Rady dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). Kancelaria w praktyce realizowała projekty dotyczące ochrony danych osobowych, w tym np. w zakresie wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych a członkowie zespołu są również autorami artykułów i wystąpień konferencyjnych poświęconych tej problematyce.