Kraków, 14 listopada 2017 r.

W dniu 14 listopada 2017 r. mec. Piotr Suski wygłosił w ramach kursu „Polityka bezpieczeństwa energetycznego” dla studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, wykład dotyczący problemów prawnych związanych z uwarunkowaniami infrastrukturalnymi importu gazu do UE z kierunku wschodniego oraz podstawowymi założeniami unijnego prawa energetycznego i prawa konkurencji. W ramach wykładu omówione zostały m.in. postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie domniemania nadużycia pozycji dominującej na rynkach gazu ziemnego CEE, propozycja nowelizacji dyrektywy 2009/73/WE oraz inne bieżące aspekty dotyczące prawnych uwarunkowań handlu gazem ziemnym w regionie.