Poznań 20.05.2017 r.

Adw. dr hab. Mariusz Swora udzielił wywiadu miesięcznikowi Energia Elektryczna (maj 2017) wydawanemu przez PTPIREE, w którym odniósł się m.in. do kwestii dotyczących aktualnego stanu rozwoju regionalnych rynków energii, w tym wdrażania kodeksów sieciowych. W tym zakresie najważniejsze wyzwania dotyczą spójności we wdrażaniu tego typu aktów, które wymagają podejścia z punktu widzenia wykładni systemowej.

Oprócz tego adw. dr hab. Mariusz Swora nakreślił również najważniejsze wyzwania stojące przed operatorami, związane z m.in. wdrażaniem regionalnych rynków energii, pakietem zimowym, inwestycjami oraz decentralizacją systemu elektroenergetycznego.