Perugia, 23.05.2017

W prestiżowym czasopiśmie naukowym Review of Economics and Institutions ukazał się artykuł autorstwa dr hab. Mariusza Swory napisany wspólnie z prof. Jackiem Kamińskim (IGSMIE PAN) poświęcony prawno-ekonomicznej analizie – obowiązku obrotu energią elektryczną, specyficznej regulacji wprowadzonej do polskiej ustawy Prawo energetyczne. Wprowadzenie tego instrumentu nowelizacją z 2010 roku zaowocowało większą przejrzystością i płynnością na rynku hurtowym energii elektrycznej. Za studium poświęcone tej problematyce Mariusz Swora i Jacek Kamiński otrzymali w 2014 roku ERRA Energy Research Award. Artykuł można pobrać na stronach REI zapraszamy do zapoznania się treścią publikacji.