Kancelaria oferuje pomoc prawną w szeroko rozumianym sektorze TMT (Technologie – Media – Telekomunikacja), obejmującą sprawy mieszczące się w obszarze ochrony własności  intelektualnej oraz przemysłowej, ochrony danych osobowych, usług płatniczych, prawa internetu.

W zakresie prawa nowoczesnych technologii i e-commerce świadczymy usługi prawne dotyczące m.in.:

  • Wdrożenia i serwis systemów IT dedykowanych jak i opartych o oprogramowanie standardowe
  • Obsługi prawnej w zakresie e-commerce w zakresie m.in. przygotowania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów chroniących konsumenta
  • Obsługi prawnej w zakresie outsourcingu zasobów sprzętowych i programowych, w tym umów hostingowych lub kolokacyjnych
  • Przygotowania umów licencyjnych i umów przeniesienia autorskich praw majątkowych
  • Wsparcia w obszarze elektronicznych płatności i usług płatniczych, obejmujące wsparcie instytucji płatniczych lub agentów rozliczeniowych w obszarze regulacyjnym w postępowaniach     przez NBP lub KNF oraz przygotowywanie umów i regulaminów w ramach relacji z klientami, agentami, lub podmiotami wykonującymi istotne czynności operacyjne
  • Przygotowywania dokumentacji przetwarzania danych osobowych, audytów przetwarzania danych osobowych i postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  • Kompleksowej pomocy w zakresie tworzenia i obsługi konsorcjów naukowo – przemysłowych