Doradzamy w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach zakresie nadużywania pozycji dominującej i zakazanych porozumień rynkowych. Analizujemy ryzyko podejmowania decyzji gospodarczych z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji. Doradzamy w sprawach dotyczących nadużycia pozycji dominującej. Kompetencje Kancelarii obejmują również procesy koncentracji, naruszeń zbiorowych interesów konsumentów oraz pomocy publicznej.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje prowadzenie precedensowych spraw z zakresu ochrony konkurencji w sektorze nowoczesnych technologii (sprawa zakończona korzystną dla Klienta pierwszą w Polsce decyzją zobowiązującą). Przygotowywaliśmy analizy dla przedsiębiorstw energetycznych i opiniowaliśmy umowy oraz działania w zakresie zgodności z prawem ochrony konkurencji. Przygotowywaliśmy modelowe rozwiązania dotyczące obrotu drewnem z punktu widzenia zasad konkurencji.