Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców, organizacji międzynarodowych, podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców. Kancelaria świadczyła swoje usługi m.in. na rzecz:

 • Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo – w zakresie kompleksowej analizy fuzji konglomeratowej
 • Jednej z wiodących firm z branży IT, broniąc skutecznie jej modelu biznesowego w postępowaniu antymonopolowym z zakresu nowoczesnych technologii przed Prezesem UOKiK
 • Przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz dużego odbiorcy energii elektrycznej i gazu ziemnego – pełne i kompleksowe wdrożenia REMIT
 • Przedsiębiorstwa energetycznego – w zakresie wdrażania kodeksów sieci
 • Dużego odbiorcy energii elektrycznej i gazu – w zakresie zwolnienia z MIFID II
 • Spółki obrotu w zakresie bilansowania OZE (doradztwo, reprezentacja przed sądem, umowy)
 • Wytwórcy energii w kogeneracji – w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej
 • Przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie prawno-ekonomicznej analizy sporu dotyczącego umów długoterminowych
 • Dużego odbiorcy końcowego, w zakresie negocjacji umowy gazowej z klauzulą Take or Pay
 • Izby Odbiorców – w zakresie propozycji zmian IRIESP (gaz, propozycje zostały implementowane) na potrzeby zaopatrzenia źródeł kogeneracyjnych
 • OSD – obsługa w zakresie prawa energetycznego, w tym smart meteringu
 • OSDn – przygotowanie umowy inwestycyjnej
 • Jednej z największych firm konsultingowych – w zakresie przygotowania prawno-regulacyjnego dotyczącego wykorzystania dużego magazynu energii w modelu wielopodmiotowym
 • Dużego odbiorcy – analiza możliwości przyłączenia dużej farmy wiatrowej (offshore)
 • Spółki obrotu – analiza modelowa zastosowania cenników pozataryfowych
 • Przedsiębiorcy z branży inteligentnych domów – przygotowanie umów z klientami
 • Przedsiębiorstwa gazowniczego – w zakresie analizy regulacyjnych aspektów wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie
 • Komisji Europejskiej – w zakresie analizy przepisów dotyczących analizy ryzyk w zakresie pracy KSP
 • Jednej z największych firm konsultingowych – przygotowanie strategii rozwoju w obszarze generacjirozproszonej i zarządzania popytem dla jednego z przedsiębiorstw energetycznych
 • Jednej z dużych firm konsultingowych – due dilligence dużego przedsiębiorstwa ciepłowniczego
 • Jednego z odbiorców przemysłowych w zakresie przyjętego modelu autoprodukcji energii oraz umów tollingowych
 • Przedsiębiorstwa energetycznego – prawno-regulacyjna analiza wpływu rynków mocy
 • Beneficjentów projektu Banku Światowego dotyczącego infrastruktury sieci domowej (Home Area
 • Network) dla inteligentnych sieci: autorstwo raportu prawno – regulacyjnego
 • Wspólnie z inną kancelarią prawną na rzecz Przedsiębiorstwa „Lasy Państwowe” – w zakresie przygotowania analizy modelu sprzedaży drewna z punktu widzenia zasad konkurencji
 • Jednego z przedsiębiorstw działających w sektorze chemii budowlanej w projekcie deweloperskim dotyczącym budowy źródła małej generacji oraz efektywności energetycznej
 • Research Center of the Slovak Foreign Policy Association we współpracy z ukraińskim think–tankiem
 • Centre for Global Studies “Strategy XXI” – szkolenie dla przedsstawicieli rządu Ukrainy w zakresie efektywności energetycznej
 • Strategii energetycznej jednego z największych odbiorców energii elektrycznej

Kancelaria świadcząc swoje usługi przestrzega bezwzględnie zasady niesprzeczności interesów swoich klientów. W przypadku podejrzenia zaistnienia takiej sprzeczności, zgodnie z zasadami etyki adwokackiej, Kancelaria nie podejmuje zleceń lub wycofuje się ze współpracy. Kancelaria nie podejmuje zleceń, które noszą znamiona praktyk korupcyjnych lub godzących w interesy gospodarcze Rzeczpospolitej Polskiej.