2.04.2013 r.

Ważną częścią działalności Kancelarii adw. dr Mariusz Swora jest doradztwo na rzecz organizacji międzynarodowych. W tym zakresie dr Mariusz Swora jest m.in. ekspertem w konsorcjum (Groningen Centre of Energy Law, Aberdeen Centre of Energy Law, Spark Legal Network, VVA) doradzającym Komisji Europejskiej w zakresie prawa energetycznego. Ponadto, w ubiegłym roku dr Mariusz Swora i mec. Jacek Zimmer – Czekaj brali udział w projekcie finansowanym przez Bank Światowy, który był poświęcony technicznej, rynkowej i prawno – regulacyjnej analizie infrastruktury sieci domowej (ISD, ang. Home Area Network – HAN). Przedstawiciele Kancelarii byli autorami raportu regulacyjnego, który obejmował m.in. analizę prawnych aspektów ochrony danych osobowych w ISD, wdrażania inteligentnych liczników i AMI, finansowania ISD. Raport został przekazany beneficjentom w ub. roku – od tego czasu zmienił się po części stan prawny – poprzez uchwalenie dyrektywy o efektywności (piszemy o niej w biuletynie nr 1/2013). W całości raport firmuje ATKearney, a poszczególne raporty cząstkowe są dostępne na stronach URE. Ustalenia raportu dotyczącego infrastruktury sieci domowej są istotnym głosem w dyskusji nt. regulacji inteligentnych sieci w Polsce.