2.07.2013 r.

Prezes UOKiK poddał po raz pierwszy w historii urzędu publicznym konsultacjom decyzję zobowiązującą. Postulat po raz pierwszy pojawił się w doktrynie w 2005 roku w artykule: Swora M., „Jawność i partycypacja przy wydawaniu decyzji zobowiązujących w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, w: Z. Janku i inni „Europeizacja polskiego prawa administracyjnego”, Wrocław 2005, ss. 581 – 586. Pisaliśmy o tym de lege ferenda w kontekście sprawy Microsoftu w marcowym biuletynie kancelaryjnym.