Poznań 10.03.2017

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora doradza w sprawach dotyczących regulacji finansowych odnoszących się do rynku energii. Jesteśmy po dwóch dużych, pełnych i kompleksowych wdrożeniach REMIT „pod klucz” dla różnych rodzajowo uczestników rynku energii, tj. dla przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo i dużego odbiorcy, wytwarzającego i handlującego energią. Nowe wyzwania w tym zakresie niesie ze sobą dyrektywa MIFID II, której implementacja zmieni zasady handlu energią. Na temat tych wyzwań wypowiedział się dla wnp.pl adw. dr hab. Mariusz Swora (MIFID II Nieuchronne i głębokie zmiany na rynku energii). Jego zdaniem: Najważniejsze z punktu widzenia wdrożenia MIFID 2 w chwili obecnej jest przecięcie niepewności przedsiębiorców w zakresie kwalifikacji zawartych kontraktów, możliwości korzystania zwolnień ze stosowania dyrektywy i wdrożenie OTF. Konieczne jest również zapewnienie współpracy pomiędzy regulatorem finansowym, który ponosi główny ciężar wdrożenia MIFID 2 oraz regulatorem rynku energii. Dr hab. Mariusz Swora odniósł się również do kwestii obowiązku obrotu giełdowego energią elektryczną. Transparentność i płynność – jego zdaniem – dobrze sprzyjają rynkowi. Ewentualna dyskusja na temat podwyższenia wysokości tego obowiązku, powinna być poprzedzona sformułowaniem strategii rozwoju rynku hurtowego w Polsce.