21.11.2014 r.

W numerze 05–06/2014 nowej Energii został opublikowany artykuł mec. Arkadiusza Ratajczaka, pt. Rynek zdolności wytwórczych w świetle prawa Unii Europejskiej, poświęcony wspólnotowym aspektom projektowania i wdrażania mechanizmów wynagradzania za udostępnianie mocy wytwórczych.
Mec. Ratajczak przedstawił w powyższej publikacji podstawowe przesłanki przyjmowania instrumentów mocowych w krajach UE, a także podejście Komisji Europejskiej do stosowania przez państwa członkowskie takich rozwiązań. Tej samej tematyce było poświęcone wystąpienie mec. Ratajczaka w trakcie II Konferencji Technicznej „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne W trakcie prezentacji, mec. Ratajczak omówił także pokrótce decyzje Komisji Europejskiej podjęte w odniesieniu do pomocy publicznej, której planuje udzielić rząd Wielkiej Brytanii w ramach wdrażanych w tym kraju mechanizmów mocowych.