26.06.2014 r.

26 maja br. mec. Arkadiusz Ratajczak uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z warszawskim biurem Fundacji Konrada Adenauera pt. Rynek mocy – rozwiązanie na przyszłość?. Celem konferencji było stworzenie platformy do wymiany podglądów na temat specyficznego instrumentu regulacji rynku jakim są mechanizmy wynagradzania za moc i to w czasie, gdy różne rodzaje tych mechanizmów są wprowadzane, projektowane lub są przedmiotem wstępnych analiz w poszczególnych państwach członkowskich UE. Mec. Ratajczak przedstawił prezentację pt. „Rynek mocy – przyczyny, instrumenty, doświadczenia unijne”, w trakcie której wskazał podstawowe przesłanki prac analitycznych i wdrożeniowych związanych z mechanizmami wynagradzania za moc, podstawowe instrumenty regulacyjne wykorzystywane w tym celu oraz dotychczasowe doświadczenia w państwach członkowskich UE w tym zakresie. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Niemiec i Francji, którzy bardziej szczegółowo omówili doświadczenia dotyczące wprowadzania instrumentów mocowych w tych krajach.