18.04.2017 r.

Po zmianach przepisów ustawy o VAT oraz ustawy Prawo energetyczne (tzw. „pakiet paliwowy” przyjęty ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), skierowanych przeciwko wyłudzeniom VAT, czyli przeciwko szarej strefie w obrocie paliwami, przyszła kolej na „pakiet” transportowy” w postaci ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708). Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2017 roku (z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 maja 2017 r.) i zanim kilka słów o niej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż jej pierwowzorem (a przynajmniej jednym z wzorców), było węgierskie rozporządzenie nr 5/2015 Ministra Gospodarki Narodowej w sprawie funkcjonowania Elektronicznego Systemu Kontroli Przemieszczania Towarów po Drogach Publicznych. O węgierskim EKAER i polskim SENT na portalu cire.pl pisze mecenas Mariusz Swora. Omawiając mechanizm SENT oraz system kar, stwierdza m.in. w przypadku zwalczania „szarej strefy” w obrocie paliwami niezbędne jest myślenie całościowe, obejmujące cały cykl przemieszczania się towarów połączony z towarzyszącymi im dokumentami i wyrazem takiego sposobu podejścia są uregulowane przepisy.