Warszawa 11 grudnia 2018 r.


W dniu 11.12.2018 r. adw. dr hab. Mariusz Swora, spotkał się ze studentami ze Studenckiego Koła Energetyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tematyka spotkania obejmowała kwestie związane z funkcjonowaniem europejskiego systemu instytucji związanych z budowaniem wspólnego rynku w UE. Podczas spotkania wywiązała się żywa dyskusja na temat roli prawa, ekonomii i wiedzy technicznej w regulacji energetyki. Spotkanie było również okazją na wymianę poglądów ze studentami na temat ich pomysłów na karierę w energetyce.