Oferta szkoleniowa Kancelarii 2017 

Kancelaria adwokacka dr hab. Mariusz Swora oferuje szkolenia w zakresie prawa administracyjnego, gospodarczego, prawa energetycznego oraz prawa ochrony konkurencji. W ramach naszej najnowszej oferty szkoleniowej proponujemy m.in. następujące szkolenia tematyczne:

1.            Elektromobilność i paliwa alternatywne w transporcie: planowane rozwiązania prawne i skutki dla gmin

2.            Obsługa klienta w sektorze energetycznym – aspekty prawne

3.            Nowe regulacje prawne w obrocie paliwami ciekłymi

4.            Utrzymanie klienta a antykonkurencyjne praktyki na rynku energetycznym

5.            Prawa konsumenta w energetyce

6.            Kontrola w postępowaniu przed Prezesem UOKiK i Prezesem URE

7.            Nadużycie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwo energetyczne

8.            Umowy w sektorze energetycznym i gazowym

9.            Obowiązek utrzymywania zapasów ropy naftowej, produktów naftowych, gazu ziemnego oraz innych paliw

10.       Praktyczne aspekty postępowania odwoławczego od decyzji organów regulacyjnych – URE, UOKiK

Odbiorcami naszych szkoleń są przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa energetyczne, analitycy finansowi, odbiorcy energii, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. Przygotowujemy również dedykowane szkolenia i warsztaty tematyczne. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych.

Kontakt: sekretariat@swora.pl