2.07.2013 r.

20 i 21 czerwca b.r., mec. Arkadiusz Ratajczak oraz mec. Jacek Zimmer – Czekaj prowadzili w Opolu szkolenie dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej. Szkolenie obejmowało projektowane nowe regulacje dotyczące rynków energii w Polsce: zarówno tzw. „małego trójpaku” czyli poselskiego projektu ustawy nowelizującej obowiązujące Prawo energetyczne, jak i procedowane jeszcze na szczeblu rządowym projektu ustaw wchodzących w skład tzw. „dużego trójpaku” (projekty: ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo gazowe oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii). W przedstawionych prezentacjach, szczegółowo omówiono projektowane przepisy jak i wskazano potencjalne skutki, jakie mogą one wywrzeć na rozwój poszczególnych rynków energii w Polsce.