22.01.2013 r.

Mec. Mariusz Swora został członkiem rady programowej 5. konferencji FG Time (Warszawa, 25 lutego 2013 r.) organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Piąta edycja FG Time zgromadzi przedstawicieli telekomunikacji i mediów, a głównym obszarem zainteresowania będą inteligentne sieci. W 2011 roku prestiżowa nagroda KIGEiT „Złoty Spychacz” trafiła do rąk mec. Mariusza Swora.