Krynica Zdrój, 5.09.2017 

W dniu 5.09.2017 roku, w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, adw. dr hab. Mariusz Swora wziął udział w debacie poświęconej rozwojowi handlu hurtowego energią elektryczną. Debata odbyła się pod patronatem Rzeczpospolitej. Mecenas Swora zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia płynności i transparentności rynku energii, czemu mogą służyć różne instrumenty regulacyjne, takie jak obowiązek sprzedaży energii na giełdach towarowych. Całość debaty jest dostępna na stronach Rzeczpospolitej a w dzienniku można również przeczytać wywiad z adw. dr hab. Mariuszem Sworą, poprzedzający debatę.