Warszawa, 21 listopada 2017

W dniu 21 listopada 2017 r., mecenas Arkadiusz Ratajczak wziął udział w zorganizowanym w Warszawie seminarium Rynek mocy – możliwości, obowiązki, strategie.

Mecenas Ratajczak przedstawił rodzaje mechanizmów rynku mocy, dorobek prawny UE w tym zakresie z uwzględnieniem propozycji tzw. pakietu zimowego oraz doświadczenia zagraniczne we wdrażaniu mechanizmów mocowych, w tym przede wszystkim rozwiązania stosowane w Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Oczekiwane wprowadzenie polskiej ustawy o rynku mocy zmieni kształt rynku energii i będzie miało znacząco wpływ na sferę prawno-regulacyjną, w której poruszają się przedsiębiorcy. Kancelaria od kilku lat konsekwentnie rozwija kompetencje w zakresie rynków mocy, realizując projekty dotyczące m.in. oceny propozycji legislacyjnych i ich wpływu na strategie przedsiębiorstw, mechanizmów wdrażania rozwiązań legislacyjnych u operatorów oraz uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach poświęconych koncepcji i wdrażaniu rynku mocy.