Wrocław, 11 października 2017 r.

11 października br. mec. Piotr Suski uczestniczył w seminarium naukowo – technicznym Kierunki Zrównoważonego Rozwoju energetyki w Polsce, zorganizowanym przez Konsorcjum Smart Power Grids Polska na Politechnice Wrocławskiej. Spotkanie było forum dyskusji nad regulacyjnymi, ekonomicznymi i technicznymi aspektami rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego. Wśród poruszanych tematów znalazły się m. in. narzędzia aktywnego zarządzania popytem (DSR) w odniesieniu do gospodarstw domowych, przebudowa lokalnych ciepłowni w źródła kogeneracyjne, tworzenie klastrów energii, czy cyberbezpieczeństwo energetyczne. Mec. Suski przedstawił zagadnienie wykorzystywania w systemie energetycznym usług elastyczności (w tym np. magazynowania energii elektrycznej) oraz zmiany otoczenia regulacyjnego, jaka w tym zakresie następuje w prawie unijnym oraz prawie polskim. Przedmiotem analizy były zwłaszcza propozycje nowych regulacji zawarte w „Pakiecie zimowym” przedstawionym przez Komisję Europejską oraz w projektowanej ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.