Arkadiusz Ratajczak

Specjalizuje się w prawie europejskim, prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących hurtowego rynku energii elektrycznej oraz rynku gazu oraz prawa ochrony konkurencji i pomocy publicznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999). Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (promocja 2001). W latach 2009–2012 z-ca dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki; 2001–2009 główny specjalista i radca ministra w Departamencie Harmonizacji Prawa oraz Departamencie Prawa Unii Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej; stażysta w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej – Konkurencja (2005). Mec. Ratajczak reprezentował również stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
Arkadiusz Ratajczak w ramach pracy w Kancelarii współpracuje również z Gerson Lehrmann Group i jest członkiem rady GLG Law.

Języki: angielski, francuski, portugalski