+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Rekrutacja

Aktualnie poszukujemy:

Aplikant adwokacki lub radcowski/Aplikantka adwokacka lub radcowska do biura w Poznaniu

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja i sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym oraz projektów pism procesowych w postępowaniu cywilnym
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych
 • research w zakresie krajowych i unijnych źródeł prawa, orzecznictwa, policy analysis

Wymagania:

 •  I lub II rok aplikacji
 •  bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego i administracyjnego (znajomość prawa energetycznego lub prawa ochrony konkurencji będzie dodatkowym atutem)
 • doświadczenie w przygotowywaniu umów w obrocie gospodarczym lub pism procesowych w postępowaniu cywilnym
 • nastawienie na rozwój specjalizacji w zakresie prawa gospodarczego (prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji)
 •  umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

Oferujemy:

 • rozwój w zakresie wysoko wyspecjalizowanej i przyszłościowej praktyki pod okiem cenionych specjalistów
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • elastyczne godziny pracy dające możliwość uczestniczenia w zajęciach na aplikacji

Zgłoszenie zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mail:
sekretariat@swora.pl

Aplikant adwokacki lub radcowski/Aplikantka adwokacka lub radcowska do biura w Krakowie

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja i sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym oraz projektów pism procesowych w postępowaniu cywilnym
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych
 • research w zakresie krajowych i unijnych źródeł prawa, orzecznictwa, policy analysis

Wymagania:

 •  I lub II rok aplikacji
 •  bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego i administracyjnego (znajomość prawa energetycznego lub prawa ochrony konkurencji będzie dodatkowym atutem)
 • doświadczenie w przygotowywaniu umów w obrocie gospodarczym lub pism procesowych w postępowaniu cywilnym
 • nastawienie na rozwój specjalizacji w zakresie prawa gospodarczego (prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji)
 •  umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

Oferujemy:

 • rozwój w zakresie wysoko wyspecjalizowanej i przyszłościowej praktyki pod okiem cenionych specjalistów
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • elastyczne godziny pracy dające możliwość uczestniczenia w zajęciach na aplikacji

Zgłoszenie zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mail:
krakow@swora.pl

Praktykant/Praktykantka do biura w Poznaniu

Wymagania:

 • IV lub V rok studiów
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność samodzielnej pracy analitycznej oraz formułowania wypowiedzi pisemnych
 • nastawienie na praktyczne zdobywanie wiedzy w zakresie prawa gospodarczego (prawo energetyczne, prawo ochrony konkurencji, prawo umów w obrocie gospodarczym) i zasad regulacji rynków energii
 • wysoka kultura osobista i motywacja

Oferujemy:

 •  rozwój w zakresie wysoko wyspecjalizowanej i przyszłościowej praktyki pod okiem cenionych specjalistów
 • płatne praktyki
 • elastyczne godziny pracy dające możliwość uczestniczenia w zajęciach na studiach
 • możliwość nawiązania stałej współpracy z najlepszymi kandydatami

Zgłoszenie zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mail:
sekretariat@swora.pl

Praktykant/Praktykantka do biura w Krakowie

Wymagania:

 • IV lub V rok studiów
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność samodzielnej pracy analitycznej oraz formułowania wypowiedzi pisemnych
 • nastawienie na praktyczne zdobywanie wiedzy w zakresie prawa gospodarczego (prawo energetyczne, prawo ochrony konkurencji, prawo umów w obrocie gospodarczym) i zasad regulacji rynków energii
 • wysoka kultura osobista i motywacja

Oferujemy:

 •  rozwój w zakresie wysoko wyspecjalizowanej i przyszłościowej praktyki pod okiem cenionych specjalistów
 • płatne praktyki
 • elastyczne godziny pracy dające możliwość uczestniczenia w zajęciach na studiach
 • możliwość nawiązania stałej współpracy z najlepszymi kandydatami

Zgłoszenie zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mail:
krakow@swora.pl

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką dr hab. Mariusz Swora z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”