+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Prawo nowych technologii

Świadczymy usługi prawne dotyczące nowoczesnych technologii (IT/ICT)

Przygotowujemy projekty umów licencyjnych i umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej. Zapewniamy obsługę w zakresie m. in. opracowywania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów chroniących konsumenta. Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie tworzenia i obsługi konsorcjów naukowo – przemysłowych. Przygotowujemy dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Mamy bogate doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych technologii w sektorze energetycznym

Nasze doświadczenie obejmuje m. in. opracowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej przez Internet, przygotowanie rozwiązań i dokumentów związanych z ochroną danych pomiarowo-rozliczeniowych, doradztwo w zakresie infrastruktury paliw alternatywnych a także ocenę ryzyk prawnych wynikających z wymiany i publikowania informacji za pośrednictwem rejestru opartego o technologię blockchain (doświadczenie zdobyte na rynku brytyjskim).