+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

I. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności oraz korzystania z plików cookies jest skierowana do użytkowników strony internetowej www.swora.pl (zwanej dalej: Stroną) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.
2. Administratorem cookies jest Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora, ul. Podgórze 8a/2, 61-749 Poznań, NIP: 784-176-04-28, REGON:, 634213647 (zwana dalej: Kancelarią).

II. Zbierane informacje
1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Obejmują one adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
2. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony. Zapamiętują one preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności
wyświetlanych informacji, a także śledzenie preferencji użytkownika.
3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Kancelarię na swoim urządzeniu użytkownik wyraża na Stronie lub za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.
4. Użytkownik może zrezygnować z cookies oraz usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z opcji przeglądarki.
5. Kancelaria korzysta z następujących rodzajów plików cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):
a. niezbędne pliki cookies – pliki cookies mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie. Bez tych cookies Strona może nie wyświetlać się poprawnie. Są to niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie oraz
powrotu do witryny.
b. wydajnościowe pliki cookies – pliki cookies zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, które jej części najczęściej odwiedzają, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony.
c. funkcjonalne pliki cookies – pliki cookies rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Kancelaria może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści.
6. Google Analytics to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
7. Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na temat użytkownika Strony podczas pobytu na Stronie. Podmioty te oraz ich działania nie są kontrolowane przez Kancelarię. Informacje na temat tych podmiotów oraz zasad ich działania można znaleźć na ich stronach.

III. Wykorzystywanie danych
1. Dane podane przez użytkownika Strony lub zbierane automatycznie Kancelaria wykorzystuje w celu:
a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony,
b. monitorowania stanu sesji,
c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika, lub
d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony.

IV. Kontakt
Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką można kierować na adres e-mail Kancelarii: sekretariat@swora.pl