+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Ochrona konkurencji i konsumentów

Specjalizujemy się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów

Doradzamy w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących nadużywania pozycji dominującej oraz zakazanych porozumień rynkowych. Analizujemy ryzyko podejmowania decyzji gospodarczych z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji, w tym potencjalnego nadużycia pozycji dominującej. Kompetencje Kancelarii obejmują również procesy koncentracji, kwestie naruszeń zbiorowych interesów konsumentów oraz korzystania z pomocy publicznej.

Doradzaliśmy w kwestiach ochrony konkurencji i konsumentów podmiotom działającym na różnych rynkach

Doświadczenie Kancelarii obejmuje prowadzenie precedensowych spraw z zakresu ochrony konkurencji w sektorze energetycznym oraz w sektorze nowoczesnych technologii (m. in. sprawa zakończona korzystną dla Klienta pierwszą w Polsce decyzją zobowiązującą). Przygotowywaliśmy analizy antymonopolowe dla przedsiębiorstw energetycznych, a także opiniowaliśmy umowy oraz działania w zakresie ich zgodności z prawem ochrony konkurencji. Opracowywaliśmy stanowiska w postępowaniach dotyczących ochrony konkurencji prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz Komisję Europejską.