+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Prawo energetyczne

Specjalizujemy się w doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa energetycznego

Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorach energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepłownictwa i paliw ciekłych. Zapewniany pomoc przy kształtowaniu relacji umownych z klientami i kontrahentami, w postępowaniach administracyjnych i sądowych oraz prowadzeniu inwestycji z obszaru energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, inwestycji sieciowych, jak również proefektywnościowych. Wspieramy przedsiębiorstwa energetyczne we wdrażaniu programów compliance oraz polityk i procedur służących realizacji wymogów regulacyjnych związanych na przykład z zapewnieniem dostępu do infrastruktury, handlem transgranicznym oraz integralnością i transparentnością rynków hurtowych.

Mamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego

Nasze doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę operatorów i przedsiębiorstw obrotu na rynkach energii elektrycznej i gazu, w tym w zakresie sporządzania i zapewniania zgodności z prawem umów i aktów regulaminowych (np. instrukcji ruchu i eksploatacji sieci), analizy ryzyk regulacyjnych, badania lub przygotowywania strategii w sektorach sieciowych oraz w zakresie generacji rozproszonej i odpowiedzi popytu, pomocy prawnej w procesach optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwach i wykorzystania własnych źródeł energii, analizy prawidłowości taryf i cenników, a także reprezentacji w sprawach z zakresu prawa energetycznego, cywilnego i administracyjnego.