+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Spory sądowe i umowy w obrocie gospodarczym

Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych oraz przygotowywaniu umów dotyczących obrotu gospodarczego i sektorów regulowanych

Zapewniamy kompleksową obsługę procesową, obejmującą czynności na etapie przedsądowym, reprezentację przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak również wsparcie na etapie postępowania egzekucyjnego. Reprezentujemy klientów także w postępowaniach mediacyjnych i pojednawczych oraz w sporach arbitrażowych. Dokonujemy oceny skutków różnych scenariuszy rozwiązania sporu i zapewniamy wsparcie w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru odpowiedniego rozwiązania (zawarcie ugody, wytoczenie powództwa, itp.). Świadczymy również pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Oferujemy przygotowywanie projektów umów i regulaminów w obrocie gospodarczym (np. złożone umowy pomiędzy operatorami a właścicielami infrastruktury, umowy z klauzulami take-or-pay, itp.), a także wsparcie w negocjowaniu umów z kontrahentami.

Występowaliśmy przed sądami w sprawach dotyczących odwołań od decyzji administracyjnych oraz w sporach między przedsiębiorcami

Nasze doświadczenie obejmuje szereg postępowań przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym m. in. w sprawach z odwołania od decyzji Prezesa URE oraz Prezesa UOKiK, a także sprawach dotyczących rozliczeń między przedsiębiorstwami energetycznymi i odbiorcami bądź wytwórcami. Przygotowywaliśmy prawno-ekonomiczne analizy zasadności zawarcia ugody jako alternatywy dla prowadzenia postępowania sądowego (Law & Economics). Doświadczenie Kancelarii obejmuje ponadto obsługę podmiotów działających m.in. na rynku nieruchomości, chemii budowlanej oraz w sektorach infrastrukturalnych, w tym w zakresie opracowywania projektów umów i regulaminów.