+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Energia

prawa 

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora

Energia prawa

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora

Specjalizacje

Prawo energetyczne

Specjalizujemy się w doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa energetycznego. Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła i paliw ciekłych. 

Ochrona konkurencji i konsumentów

Doradzamy w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących nadużywania pozycji dominującej oraz zakazanych porozumień rynkowych.

Prawo nowoczesnych technologii

Świadczymy usługi prawne dotyczące nowoczesnych technologii (IT/ICT). Przygotowujemy projekty umów licencyjnych i umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej.

Spory sądowe i umowy w obrocie gospodarczym

Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach dotyczących sektorów regulowanych i obrotu gospodarczego. Oferujemy obsługę procesową, przygotowywanie projektów umów i regulaminów.

Mariusz Swora adwokat

O Kancelarii

Jesteśmy Kancelarią, która rozumie rynek energii i pomaga przedsiębiorcom w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym. Naszą siłą jest zespół o unikalnych doświadczeniach, który gwarantuje profesjonalizm, dba o bezpieczeństwo prawne klientów i dostarcza rozwiązania, pozwalające im na wdrożenie strategii biznesowych.

Dr hab. Mariusz Swora

Adwokat

Jacek Zimmer

Radca prawny

Dr Piotr Suski

Radca prawny

Arkadiusz Ratajczak

Radca prawny

Ewa Swora

Adwokat

Dr Mihalis Kekelekis

Of counsel

Obszary działania

infrastruktura energetyczna

Infrastruktura energetyczna

Zapewniamy wsparcie w wypełnianiu wymogów regulacyjnych związanych z przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, a także skraplaniem i regazyfikacją LNG.

 

obrót energią

Obrót energią elektryczną i gazem ziemnym

Wspieramy w podejmowaniu i prowadzeniu działalności w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, w tym wypełnianiu tzw. obowiązków kolorowych, obowiązków sprzedawcy zobowiązanego, obliga giełdowego i innych.

energia konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna

Pomagamy we wszelkich aspektach regulacyjnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w jednostkach konwencjonalnych oraz uczestnictwem w rynku energii i rynku mocy.

 

OZE

OZE

Zapewniamy wsparcie regulacyjne w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, uczestnictwie w mechanizmach wsparcia oraz sprzedaży wytworzonej energii (w tym w ramach umów PPA).

 

ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Doradzamy w zakresie podejmowania działalności na rynku ciepła oraz w kwestiach regulacyjnych związanych z produkcją, sprzedażą i przesyłem ciepła, w tym realizacji obowiązku przyłączania do sieci, obowiązku taryfowego, zakupu ciepła z OZE, itp.

 

paliwa ciekłe

Paliwa ciekłe

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków związanych z działalnością na rynku paliw ciekłych, w tym dotyczących infrastruktury paliw ciekłych, realizacji NCW i NCR oraz utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw.

biznesowi odbiorcy energii

Odbiorcy energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła

Zapewniamy wsparcie regulacyjne w kwestiach związanych z zakupem energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła, a także w realizacji inwestycji we własne źródła wytwórcze oraz projektów z zakresu efektywności energetycznej.

 

usługi okołoenergetyczne

Sektor ICT/usługi okołoenergetyczne

Zapewniamy doradztwo i wsparcie przy przygotowaniu lub zakupie usług okołoenergetycznych, takich jak usługi redukcji zapotrzebowania (DSR), jak również w kwestiach związanych z zarządzaniem i ochroną danych pomiarowo-rozliczeniowych.

 

stacja ładowania samochodów

Elektromobilność i paliwa alternatywne

Doradzamy w kwestiach regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych, a także realizacją obowiązków OSD oraz jednostek samorządu terytorialnego dot. rozwoju elektromobilności i gazomobilności.

 

giełdy energii

Giełdy i izby rozliczeniowe

Wspieramy w kwestiach regulacyjnych związanych z organizowaniem obrotu towarami giełdowymi oraz instrumentami finansowymi, w tym dokonywaniem rozrachunków i rozliczeń.

 

Aktualności i publikacje

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...