Piotr Suski

Specjalizuje się w publicznym i prywatnym prawie konkurencji, prawie energetycznym, prawie konsumenckim oraz ochronie własności intelektualnej.

Egzamin radcowski zdał w roku 2013, uzyskując drugi wynik w OIRP w Krakowie. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów prawniczych na WPiA UJ. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez The Catholic University of America oraz Uniwersytet Jagielloński. Wieloletni współpracownik wiodącej polskiej kancelarii specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony własności intelektualnej.

Doradzał w kwestiach antymonopolowych i regulacyjnych przedsiębiorstwom energetycznym (w tym spółkom obrotu, spółkom dystrybucyjnym oraz przedsiębiorstwom ciepłowniczym), jak również podmiotom z branż FMCG, handlu detalicznego, e-commerce czy artykułów budowlanych. Autor publikacji m. in. z zakresu prawa konsumenckiego.

Język: angielski