Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorach energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepłownictwa i paliw ciekłych. Kancelaria oferuje swoją pomoc przy kształtowaniu relacji z klientami i kontrahentami, w postępowaniach administracyjnych i sądowych oraz przeprowadzaniu inwestycji z obszaru energetyki odnawialnej jak również inwestycji proefektywnościowych.


Nasze doświadczenie obejmuje udział w due dilligence przedsiębiorstw ciepłowniczych, przygotowywanie strategii przedsiębiorstw energetycznych w sektorach sieciowych oraz w zakresie generacji rozproszonej i zarządzania popytem (Demand Side Management), pomoc prawną w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwach oraz wykorzystania własnych źródeł energii, doradztwo przy zmianie sprzedawcy, przygotowywanie aktów o charakterze regulaminowym (np. instrukcje ruchu) oraz analizę prawidłowości taryf i cenników. Przygotowujemy umowy w zakresie obrotu, dystrybucji i wydobycia w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego. Sporządzamy analizy prawno – regulacyjne dotyczące modeli biznesowych przedsiębiorstw energetycznych. Doradzamy również w sprawach dotyczących naruszeń prawa ochrony konkurencji i zbiorowych interesów konsumentów. Pomagamy uczestnikom rynku energii w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz zasad przetwarzania danych osobowych.