+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Arkadiusz Ratajczak radca prawny

Arkadiusz Ratajczak, radca prawny

Specjalizuje się w prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii. Zajmuje się przygotowywaniem analiz, opinii prawnych oraz doradztwem regulacyjnym dla przedsiębiorstw energetycznych. Jego doświadczenie obejmuje przygotowanie i analizy umów sprzedaży energii elektrycznej (w tym wytwarzanej w źródłach OZE) i gazu ziemnego, umów zakupu praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności, umów dotyczących świadczenia usług z zakresu efektywności energetycznej.

Zajmował się także zagadnieniami z zakresu realizacji obowiązków wynikających z regulacji REMIT i MIFID II (nadzór nad rynkami energii elektrycznej i gazu ziemnego, wewnętrzne procedury compliance) oraz ryzyka wystąpienia nadużyć na rynkach energii, polegających na wykorzystaniu informacji wewnętrznej albo manipulacji, wraz z analizą przypadków takich nadużyć w UE i USA, z uwzględnieniem nadużyć na rynkach finansowych. Przygotowywał także obszerne raporty i analizy w zakresie mechanizmów wynagradzania za moc i rynków mocy (capacity markets, capacity remuneration mechanisms), wykorzystania mechanizmów strony popytowej (demand side management, demand side response), rynkowego wykorzystania instalacji magazynowania energii elektrycznej. Mec. Ratajczak prowadził też liczne szkolenia obejmujące takie zagadnienia jak np. wdrożenie unijnych kodeksów sieciowych, czy nadużycia na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego.

  • absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (promocja 2001),
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999);
  • w latach 2009–2012 z-ca dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki;
  • poprzednio pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, m.in. reprezentując stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu,
  • odbył staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej – Konkurencja (2005).

Dr hab. Mariusz Swora

Adwokat

Jacek Zimmer

Radca prawny

Dr Piotr Suski

Radca prawny

Arkadiusz Ratajczak

Radca prawny

Ewa Swora

Adwokat

Dr Mihalis Kekelekis

Of counsel