+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Artykuł mec. Piotr Suskiego na temat kierunków rozwoju regulacji dotyczących infrastruktury do transportu wodoru

29 kw. 2021 | Aktualności

W nr 2/2021 dwumięsiecznika „Nowa Energia” ukazał się artykuł mec. Piotr Suskiego, zatytułowany „Kierunki rozwoju regulacji dotyczących infrastruktury do transportu wodoru”. Omawia on trzy obszary potencjalnych zmian prawnych, obejmujących: dodawanie do gazu ziemnego transportowanego sieciami gazowymi domieszki wodoru (blending) i dostosowywanie do tych potrzeb systemów dystrybucyjnych bądź przesyłowych przez operatorów (retrofitting); przekształcanie przez operatorów systemów gazowych elementów ich sieci w infrastrukturę do transportu wodoru (repurposing) oraz eksploatację i zarządzanie dedykowaną infrastrukturą do transportu wodoru przez operatorów systemów gazowych bądź inne podmioty. Ogłoszone przez Komisję Europejską w marcu br. plany rewizji dyrektywy 2009/73/WE, która miałaby służyć wdrożeniu środków przewidzianych w unijnej strategii wodorowej, oraz opublikowany w lutym br. projekt niemieckiej ustawy wprowadzającej do Energiewirtschaftsgesetz przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania sieci wodorowych, wskazują, że już w niedalekiej przyszłości wspomniane zagadnienia mogą doczekać się regulacji.

Czytaj więcej na: Yadda.icm.edu.pl