+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Forum Ciepłowników

Ciepłownictwo wobec pakietu Fit for 55 i wojny na Ukrainie

W ramach XXVI Forum Ciepłowników w Międzyzdrojach, adw. dr hab. Mariusz Swora wziął udział w panelu poświęconym ocenie skutków pakietu Fit for 55 i wojny na Ukrainie na polskie ciepłownictwo. Zdaniem Mariusza Swory kryzys energetyczny wywołany rzez Rosją, pogłębiony przez wojnę na Ukrainie, tworzy wyjątkowo trudne warunki dla przedsiębiorstw energetycznych, które muszą inwestować, aby sprostać wymaganiom europejskich regulacji. Polski sektor ciepłowniczy jest wyjątkowy w Europie, ze względu na jego wielkość i skalę wyzwań, związanych z transformacją i jego sytuacja nie została wzięta pod uwagę w nowych regulacjach. Mecenas Swora odniósł się również do projektowanych zmian w prawie krajowym, zwracając m.in. na przepis pozwalający na budowanie synergii pomiędzy sektorami ciepłowniczym a
elektroenergetycznym, który nakłada na operatorów systemów dystrybucyjnych obowiązek oceny potencjału systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Jego zdaniem to krok w stronę realizacji tzw. sector coupling.

Więcej aktualności:

Mec. Piotr Suski obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim

Mec. Piotr Suski obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim

Mec. Piotr Suski obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim 24 października 2022 r. mecenas Piotr Suski obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej przedmiotem była analiza kształtowania się...

Jacek Zimmer o regulacji cen energii

Jacek Zimmer o regulacji cen energii Kontrowersje dotyczące wpływu ustawy zamrażającej ceny energii na taryfy dystrybucyjne były przedmiotem wypowiedzi mecenasa Jacka Zimmera, przytoczonych w artykule red. Ireneusza Chojnackiego. Mecenas Zimmer, stwierdził m.in., że...