+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Mariusz Swora adwokat

Dr hab. nauk prawnych
Mariusz Swora, adwokat

Specjalizuje się w prawie energetycznym i gospodarczym. Autor i współautor ponad stu czterdziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu regulacji energetyki, prawa administracyjnego i gospodarczego (w językach polskim i angielskim), w tym prawa energetycznego i prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego. Redaktor i autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne. Jeden z autorów komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Redaktor komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Autor opracowań i analiz dla Ministerstwa Energii, Sejmu RP, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. Brał udział w projektach na rzecz przedsiębiorstw energetycznych działających we wszystkich segmentach rynku  oraz odbiorców przemysłowych. Autor i współautor szeregu opracowań dla izb i organizacji branżowych.

  • Członek (full member) rady odwoławczej EU ACER – Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki z siedzibą w Ljubljanie (2015-2021) – niezależnej agencji unijnej zajmującej się sprawami integracji wewnętrznych rynków energii elektrycznej i gazu w UE.
  • W latach 2007-2010 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
  • W przeszłości adiunkt na WPIA UAM w Poznaniu (od 01.10.2011 r. do 12.2014 r. na WPiA UJ w Krakowie, gdzie obronił habilitację).
  • Członek zarządu i wiceprzewodniczący stowarzyszenia Energy Regulators Regional Association (ERRA) w Budapeszcie (2008-2010), zrzeszającej regulatorów z UE, USA, Azji, Afryki, które reprezentował m.in. podczas szczytu G8 w Rzymie (2009), obecnie honorowy członek tej organizacji,
  • członek ERRA Strategic Advisory Board.
  • Doradca i członek komisji kodyfikacyjnej rumuńskiego KPA (2005).
  • Laureat ERRA Energy Regulatory Research Award 2014 (za studium poświęcone obowiązkowi obrotu giełdowego energia elektryczną) oraz wyróżnienia za wyjątkowe przywództwo (outstanding leadership) tejże organizacji (2020).
  • Laureat Lauru „Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” (2016).

Dr hab. Mariusz Swora

Adwokat

Jacek Zimmer

Radca prawny

Dr Piotr Suski

Radca prawny

Arkadiusz Ratajczak

Radca prawny

Ewa Swora

Adwokat

Dr Mihalis Kekelekis

Of counsel