+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Mariusz Swora adwokat

Dr hab. nauk prawnych
Mariusz Swora, adwokat

Specjalizuje się w prawie energetycznym i gospodarczym. Autor i współautor ponad stu czterdziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu regulacji energetyki, prawa administracyjnego i gospodarczego (w językach polskim i angielskim), w tym prawa energetycznego i prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego. Redaktor i autor komentarza do ustawy Prawo energetyczne. Jeden z autorów komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Redaktor komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Autor opracowań i analiz dla Ministerstwa Energii, Sejmu RP, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. Brał udział w projektach na rzecz przedsiębiorstw energetycznych działających we wszystkich segmentach rynku  oraz odbiorców przemysłowych. Autor i współautor szeregu opracowań dla izb i organizacji branżowych.

  • Członek (full member) rady odwoławczej EU ACER – Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki z siedzibą w Ljubljanie (2015-2021) – niezależnej agencji unijnej zajmującej się sprawami integracji wewnętrznych rynków energii elektrycznej i gazu w UE.
  • W latach 2007-2010 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
  • W przeszłości adiunkt na WPIA UAM w Poznaniu (od 01.10.2011 r. do 12.2014 r. na WPiA UJ w Krakowie, gdzie obronił habilitację).
  • Członek zarządu i wiceprzewodniczący stowarzyszenia Energy Regulators Regional Association (ERRA) w Budapeszcie (2008-2010), zrzeszającej regulatorów z UE, USA, Azji, Afryki, które reprezentował m.in. podczas szczytu G8 w Rzymie (2009), obecnie honorowy członek tej organizacji,
  • członek ERRA Strategic Advisory Board.
  • Doradca i członek komisji kodyfikacyjnej rumuńskiego KPA (2005).
  • Laureat ERRA Energy Regulatory Research Award 2014 (za studium poświęcone obowiązkowi obrotu giełdowego energia elektryczną) oraz wyróżnienia za wyjątkowe przywództwo (outstanding leadership) tejże organizacji (2020).
  • Laureat Lauru „Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” (2016).

Dr hab. Mariusz Swora

Adwokat

Jacek Zimmer

Radca prawny

Dr Piotr Suski

Radca prawny

Arkadiusz Ratajczak

Radca prawny

Ewa Swora

Adwokat