+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Infrastruktura elektromobilności w świetle nowych zasad wynikających z pakietu „Czysta Energia dla Europejczyków”

24 kw. 2020 | Aktualności

Członkowie zespołu Kancelarii opublikowali w kwietniu 2019 r. szereg opracowań dotyczących problematyki elektromobilności i paliw alternatywnych. W artykule „Kilka uwag polemicznych w sprawie ułatwień w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych” (cire.pl. 12.04.2019 r.)

Jacek Zimmer i Mariusz Swora, odnieśli się do koncepcji uregulowania likwidacji barier w zakresie korzystania z prywatnej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. W innym artykule opublikowanym na tym portalu, „Infrastruktura elektromobilności w świetle nowych zasad wynikających z pakietu „Czysta Energia dla Europejczyków„, (10.04.2019 r.) adw. dr hab. Mariusz Swora, omówił unormowania dotyczące integracji infrastruktury elektromobilności wynikające z pakietu „Czysta Energia dla Europejczyków” w zakresie w jakim odnoszą się one do operatorów systemów dystrybucyjnych. Wreszcie, w artykule zamieszczonym w Dzienniku Gazeta Prawna (24.04.2019 r.) pt. „Ustawa o elektromobilności wymaga zmian”, przedstawione zostały wybrane aspekty związane z koniecznością zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.