+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Jacek Zimmer o regulacji cen energii 

Kontrowersje dotyczące wpływu ustawy zamrażającej ceny energii na taryfy dystrybucyjne były przedmiotem wypowiedzi mecenasa Jacka Zimmera, przytoczonych w artykule red. Ireneusza Chojnackiego. Mecenas Zimmer, stwierdził m.in., że październikowa ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zamraża stawki opłat za dystrybucję na 2023 rok na poziomie z 2022 roku tylko dla wymienionych w niej odbiorców uprawnionych. W praktyce są to odbiorcy z grupy taryfowej G, która jest zdominowana przez gospodarstwa domowe, a do której należą również inne obiekty
mieszkalne, o ile nie są związane z działalnością gospodarczą. Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem.

Link do artykułu

Więcej aktualności:

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALawKancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora (SworaLegal) zawarła porozumienie o współpracy z EALaw, której liderem jest Evelyne Ameye LLM. Współpraca opiera się na zidentyfikowanych synergiach...