+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Jacek Zimmer radca prawny

Jacek Zimmer, radca prawny

Specjalizuje się w prawie energetycznym. Przygotowywał opinie prawne, analizy oraz umowy regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw działających w sektorach obrotu, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, gazu i ciepła, a także wytwarzania energii elektrycznej, w tym z odnawialnych źródeł energii. Brał udział w przygotowywaniu dokumentów regulujących funkcjonowanie operatorów systemów dystrybucyjnych, operatorów systemów przesyłowych, a także operatora skraplania gazu ziemnego. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i obrotem paliwami ciekłymi. Wspierał również odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz organizatorów i uczestników obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym i prawami majątkowymi.  Reprezentował przedsiębiorstwa energetyczne w sporach sądowych w zakresie rozliczeń na rynku energii elektrycznej i przestrzegania obowiązków publicznoprawnych. Wspierał przedsiębiorców energetycznych w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych oraz postępowaniach dotyczących ustalenia treści umowy prowadzonych przed Prezesem URE, reprezentował przedsiębiorców w postępowaniach odwoławczych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi w sporach z regulatorem i organami administracji.

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008);
  • Wiceprezes Sądu Giełdowego działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. (od 2020 r.).
  • Autor artykułów i komentarzy w Komentarzu do ustawy Prawo energetyczne i ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
  • Prelegent na konferencjach, warsztatach i szkoleniach z zakresu prawa energetycznego.

Dr hab. Mariusz Swora

Adwokat

Jacek Zimmer

Radca prawny

Dr Piotr Suski

Radca prawny

Arkadiusz Ratajczak

Radca prawny

Ewa Swora

Adwokat

Dr Mihalis Kekelekis

Of counsel