+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Kancelaria doradzała przy strategicznej transakcji dotyczącej infrastruktury gazowej

Warszawa 15 marca 2024

Wspieraliśmy OGP Gaz-System S.A. w strategicznej transakcji z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z.o.o. Nasi prawnicy Mariusz Swora, Piotr Suski i Jacek Zimmer doradzali Gaz-Systemowi we wszystkich regulacyjnych aspektach transakcji, w jej części związanej z umową powierzenia GSP uprawnień i obowiązków operatora systemu magazynowania gazu oraz rozliczeniami finansowymi pomiędzy stronami, a także w negocjacjach.

Nasza Kancelaria posiada unikalne doświadczenie w modelowaniu relacji umownych pomiędzy operatorami a właścicielami infrastruktury w ramach europejskiego modelu ISO. W przeszłości przygotowaliśmy koncepcję ustalenia relacji umownych pomiędzy OSP gazowym a właścicielem infrastruktury przesyłowej gazu, pomogliśmy w jej implementacji i skutecznie obroniliśmy wypracowany model przed sądem. Został on następnie powielony w innym kraju europejskim borykającym się z podobnymi problemami. Nasza rola doradcza przy „umowie powierzenia” związanej z magazynowaniem gazu była kolejną szansą na wykorzystanie naszego unikalnego doświadczenia.

Więcej aktualności:

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALawKancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora (SworaLegal) zawarła porozumienie o współpracy z EALaw, której liderem jest Evelyne Ameye LLM. Współpraca opiera się na zidentyfikowanych synergiach...

Mihalis Kekelekis, of counsel

Dr Mihalis Kekelekis, of counselDr Mihalis Kekelekis jest greckim wykwalifikowanym prawnikiem i jedną z czołowych postaci w społeczności zajmującej się pomocą publiczną. Posiada rozległe, ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pomocy państwa, w szczególności...