+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Komentarz mec. Mariusza Swory dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska

22 sty 2021 | Aktualności

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, będący obecnie przedmiotem prac parlamentarnych zakłada m.in. wymianę liczników energii w na inteligentne, tzn. pozwalające na dwustronną komunikację. Ta zmiana może być korzystna z punktu widzenia odbiorców, sektora energetycznego oraz dostawców usług systemowych i usług elastyczności. W przypadku gospodarstw domowych, kluczowe dla powodzenia procesu wymiany, będzie zaangażowanie odbiorców końcowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Takie wnioski płyną z obserwacji procesów wymiany, które miały miejsce m.in. we Włoszech i Wlk. Brytanii. Nowelizacja była przedmiotem komentarza adw. dr hab. Mariusza Swory, udzielonego na prośbę Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Twitter.com