+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
ERRA

Mariusz Swora na dorocznej konferencji ERRA w Budapeszcie

Budapeszt, 10 października 2023 r.
W dniu 10 października 2023 r. adw. dr hab. Mariusz Swora wziął udział w panelu podsumowującym doroczną konferencję Energy Regulators Regional Association (ERRA) wraz z dr. Gábor Szörényi, dr. Michaelem Thomadakisem i Robertem Archerem. Panel poprowadził dr Gergely Szabo. W ramach panelu, mec. Swora omówił m.in. znaczenie zasad TPA i unbundlingu w rozwoju rynku energii, odnosząc się do nowych uregulowań TPA w ciepłownictwie oraz decyzji mołdawskiego regulatora ANRE, który wydał decyzję porządkującą relacje pomiędzy operatorem sieci a właścicielami w modelu ISO. Co ciekawe, przepisy będące podstawą do wydania decyzji zostały przejęte z polskiego prawa energetycznego. Zdaniem mecenasa Swory, efektywna polityka energetyczna nie może być
realizowana bez silnych regulatorów, dbających długoterminowo o odporność rynku i infrastruktury. #ERRAConference2023

Więcej aktualności:

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALawKancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora (SworaLegal) zawarła porozumienie o współpracy z EALaw, której liderem jest Evelyne Ameye LLM. Współpraca opiera się na zidentyfikowanych synergiach...