+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
kongres 590

Mariusz Swora na kongresie 590

Podczas Kongresu 590, adw. dr hab. Mariusz Swora wziął udział w panelu poświęconym ubóstwu energetycznemu. Mecenas Swora omówił prawne instrumenty zwalczania ubóstwa z zakresu pomocy społecznej, rozwiązania chroniące przed odłączeniami oraz dedykowane programy dotacyjne. Jego zdaniem, kluczową rolę w zakresie zwalczania ubóstwa energetycznego należy przypisać samorządom. Mec. Swora brał udział w przeszłości udział w szeregu krajowych i unijnych inicjatyw mających na celu wypracowanie instrumentów mających na celu zwalczania ubóstwa energetycznego. Jest też autorem artykułów z tego zakresu publikowanych w kraju i za granicą.

Więcej aktualności:

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...