+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
dr Piotr Suski

Mec. Piotr Suski obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim 

24 października 2022 r. mecenas Piotr Suski obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej przedmiotem była analiza kształtowania się czynów nieuczciwej konkurencji w świetle polskiego orzecznictwa sądowego z okresu międzywojennego. Badania dotyczyły w szczególności tego jakie zachowania sądy uznawały za przejaw nieuczciwej konkurencji, jak sprawdzała się w praktyce konstrukcja ochrony przed nieuczciwą konkurencją oparta na prawie podmiotowym (własności na przedsiębiorstwie), jak sądy podchodziły do relacji pomiędzy ochroną z tytułu zwalczania nieuczciwej konkurencji a ochroną innych praw wyłącznych (znaki towarowe, firma, itp.), a także jak kształtowała się praktyka orzecznicza w Polsce na tle orzecznictwa sądów innych państw europejskich (w szczególności Francji i Niemiec). Praca pokazuje, że wiele problemów, generujących w analizowanym orzecznictwie wątpliwości, pozostaje w dalszym ciągu aktualnych, a podejście do ich rozstrzygnięcia może stanowić punkt odniesienia i źródło koncepcji dla obecnej praktyki zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Więcej aktualności:

Mariusz Swora na otwarciu Baltic Pipe

Mariusz Swora na otwarciu Baltic Pipe Adw. dr hab. Mariusz Swora wziął udział w uroczystej gali z okazji otwarcia gazociągu Baltic Pipe. Gazociąg jest jednym z kluczowych elementów dywersyfikacji gazu ziemnego do Polski. Kancelaria świadczyła pomoc prawną w ramach...