+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Mihalis Kekelekis

Dr Mihalis Kekelekis, of counsel

Dr Mihalis Kekelekis jest greckim wykwalifikowanym prawnikiem i jedną z czołowych postaci w społeczności zajmującej się pomocą publiczną. Posiada rozległe, ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pomocy państwa, w szczególności w sektorach energii, ochrony środowiska, transportu, półprzewodników i infrastruktury. Ponadto posiada dogłębną wiedzę na temat wewnętrznych procesów Komisji Europejskiej związanych z kształtowaniem polityki i jej egzekwowaniem. W latach 2018-2023 Mihalis pracował w DG ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, gdzie pełnił funkcję kierownika ds. obsługi spraw w Wydziale ds. R+D+I, IPCEI i Środowiska oraz Zespole ds. pomocy fiskalnej i agresywnego planowania podatkowego. Wcześniej (2012–2018) był starszym urzędnikiem ds. prawnych w Dyrekcji ds. Konkurencji i Pomocy Państwa Urzędu Nadzoru EFTA (Bruksela, Belgia), gdzie zarządzał wieloma sprawami dotyczącymi pomocy państwa i je oceniał (np. badania, rozwój i innowacje, transport publiczny, infrastruktura portowa, energia i środowisko, łączność szerokopasmowa i nadawanie, pomoc regionalna itp.). Mihalis rozpoczął karierę w dziedzinie pomocy państwa w 2003 r. w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (Maastricht, Holandia), gdzie jako starszy wykładowca oferował specjalistyczne doradztwo i szkolenia w zakresie pomocy państwa wielu organom publicznym w całej Europie.

Mihalis uzyskał tytuł doktora prawa konkurencji UE i opublikował trzy książki (na temat pomocy państwa i kontroli fuzji w UE) oraz ponad 30 rozdziałów książek i artykułów w czasopismach, takich jak European State Aid Law Quarterly, European Law Reporter, World Competition itp. Regularnie wypowiada się także w czasopismach oraz występuje jako prelegent na konferencjach i warsztatach poświęconych problematyce pomocy publicznej. Opracował i przeprowadził ponad 100 programów szkoleniowych i „szytych na miarę” kursów szkoleniowych z zakresu pomocy publicznej dla władz publicznych. 

Doświadczenie

 • Doradztwo przy projektowaniu dużych transgranicznych zintegrowanych IPCEI w obszarach baterii, technologii wodorowych, przemysłu wodorowego oraz mikroelektroniki i łączności
 • Dokonywanie kompleksowej oceny prawno-ekonomicznej portfeli projektów wielu spółek uczestniczących w ww. IPCEI
 • Ocena innowacyjnych elementów badań i rozwoju prowadzonych w ramach IPCEI w ścisłej współpracy/koordynacji z innymi służbami Komisji
 • Główny autor pięciu decyzji Komisji IPCEI
 • Doradzanie państwom członkowskim w zakresie interpretacji Komunikatu IPCEI, ram B+R+I, CEEAG i GBER
 • Ocena greckich planów wsparcia projektu CCS dla przemysłu rafineryjnego w ramach CEEAG
 • Udział w ocenie Nike pod kątem agresywnego planowania podatkowego i przygotowaniu decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego
 • Udział w dochodzeniach w sprawie interpretacji ogólnych dotyczących nowych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez państwa członkowskie w latach 2014-2018
 • Ocena rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych i prywatyzacji środków transportu morskiego we Włoszech oraz sporządzanie projektów odpowiednich decyzji Komisji dla Toremar i Laziomar
 • Zarządzanie, administrowanie i koordynowanie z perspektywy pomocy państwa planami odbudowy i zwiększania odporności Grecji, Litwy i Słowenii

Wykształcenie

 • Doktorat w unijnym prawie konkurencji | Uniwersytet w Essex, Wielka Brytania (2001)
 • LLM w prawie UE | Uniwersytet w Essex, Wielka Brytania (1996)
 • LLB | Uniwersytet w Tracji, Grecja (1993)
 • Ateńska Izba Adwokacka (od 1996)

Dr hab. Mariusz Swora

Adwokat

Jacek Zimmer

Radca prawny

Dr Piotr Suski

Radca prawny

Arkadiusz Ratajczak

Radca prawny

Ewa Swora

Adwokat

Dr Mihalis Kekelekis

Of counsel