+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
IGEOŚ

O pomocy publicznej dla projektów jądrowych na zaproszenie IGEiOŚ

W dniu 6 lutego w siedzibie Polimex Mostostal S.A. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, dotyczące zagadnień pomocy publicznej dla energetyki jądrowej, w tym SMR (ze szczególnym uwzględnieniem IPCEI – Important Projects of Common European Interest). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskich i zagranicznych firm zajmujących się energetyką jądrową. Prezentację w ramach seminarium poprowadził zespół Kancelarii – dr Mihalis Kekelekis (Of counsel) oraz dr Piotr Suski jak również współpracująca z Kancelarią Evelyne Ameye LLM, przewodnicząca hiszpańskiej sekcji International Nuclear Law Association (INLA), która przedstawiła problematykę odpowiedzialności za szkody jądrowe i ubezpieczeń z tym związanych. Więcej na Linkedin>

Więcej aktualności:

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALawKancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora (SworaLegal) zawarła porozumienie o współpracy z EALaw, której liderem jest Evelyne Ameye LLM. Współpraca opiera się na zidentyfikowanych synergiach...

Mihalis Kekelekis, of counsel

Dr Mihalis Kekelekis, of counselDr Mihalis Kekelekis jest greckim wykwalifikowanym prawnikiem i jedną z czołowych postaci w społeczności zajmującej się pomocą publiczną. Posiada rozległe, ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pomocy państwa, w szczególności...